kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych
Niemce Spółka Akcyjna.

ul. Bagno 2C lok. 241
00-112 Warszawa

tel. 22 203 49 22
fax 22 207 29 94

Oddział w Niemcach
ul. Ceramiczna 6,
21-025 Niemce k/Lublina
tel. 81 756 44 00
fax 81 756 16 27

DZIAŁ HANDLOWY
email: info@ppmb-niemce.com.pl
tel. 81 756 44 20

Oddział Energetyki Cieplnej w Niemcach
ul. Ceramiczna 6,
21-025 Niemce k/Lublina
tel. 81 756 44 00
fax 81 756 16 27

 

Pozostałe Spółki Grupy:

Kruszywa Nemce S.A.
ul. Ceramiczna 6,
21-025 Niemce k/Lublina
tel. 81 756 44 00
fax 81 756 16 27

Nowe Technologie Budowlane S.A.
Zieleniec, woj. mazowieckie
07-140 Sadowne, Polska

Tel. (25) 675-32-60
Fax. (25) 675-32-63
email: sekretariat@ntbsa.pl